Pacsai Általános Iskola dokumentumai

Pedagógiai program

Házirend

Szervezeti és Működési Szabályzat

Honvédelmi Intézkedési Terv

Adatkezelési szabályzatot

Gyakornoki szabályzat

Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

Nyitvatartási rend

Lemorzsolódás összesítője

Közzétételi lista / 2018

OKM mérési eredmények

Térítési díj, tandíj és egyéb díjfizetési kötelezettség, adható kedvezmények

Osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei