ISKOLA PROGRAMISMERTETŐ

A Pacsai Általános Iskola szeretettel várja azoknak a tanulóknak a jelentkezését, akik jól felszerelt, tágas, zöldövezeti, sportpályákkal, játszó udvarral ellátott iskolába szeretnének járni, ahol

 

 • Kompetenciaalapú, differenciált oktatás folyik első osztálytól kezdődően, ahol a gyerekek játékos formában, csoportmunkában tehetségüknek megfelelő szintű feladatokkal fejleszthetik képességeiket, illetve sajátítják el a tantervi anyagot. 
   

 • Az alsó tagozatosok napközis foglalkozásokon, a felső tagozatosok osztályonként tanulószobán készülhetnek fel a másnapi tanórákra. 
   

 • A felső tagozaton a szaktárgyi órákat megfelelő szakos végzettséggel rendelkező pedagógusok tartják. 
   

 • Magas szintű a számítástechnika oktatása a jól felszerelt számítástechnika szaktantermekben. 
   

 • Német és angol nyelvet tanulhatnak számítógépes nyelvi laborban már harmadik osztálytól. 
   

 • Széles körű sportolási lehetőségek közül választhatnak már első osztálytól kezdődően, diákjaink részt vesznek a Bozsik programban. 
   

 • Többféle művészeti foglalkozáson (drámajáték, kézműves foglalkozás, énekkar, népdalstúdió) vehetnek részt. 
   

 • Infokommunikációs technológiákat (digitális tábla, tanulói laptop, számítógép) alkalmaznak a tanítási órák nagy részében. 
   

 • Az iskola épületében működő több ezer kötetes számítógéppel felszerelt könyvtár áll a tanulók rendelkezésére napi rendszeres nyitva tartással, ahol az arra jogosultak kölcsönzéssel hozzájuthatnak a tankönyveikhez. 
   

 • A tehetséges tanulóink versenyeztetése kiemelt feladat. Számos megyei szintű tanulmányi, művészeti és sportverseny elérése biztosított, felkészítés és utaztatás szempontjából is. 
   

 • A tanulók országjáró kirándulások keretein belül ismerik meg hazánkat. 
   

 • Az állami és iskolánk hagyományos ünnepeit nívós műsorokban élheti meg. 
   

 • Akár napi háromszori étkezést is igénybe vehetnek az iskolában Pacsa Város Önkormányzata által működtetett jól felszerelt konyha ebédlőjében.