ADVENT PROJEKTNAP

2015. december 12.

Nyílt nap a Pacsai Általános Iskolában

A napot 8 órakor a 4. osztályosok által előadott ünnepség keretében a 3. adventi gyertya meggyújtásával indítottuk, majd eredményhirdetések zajlottak: Advent fényei művészeti találkozó, valamint a Mikulás matematika verseny díjazottjait szólítottuk színpadra.

 

Színesen, tartalmasan telt a szombati nyílt nap az első osztályban. A gyerekek izgalommal készültek rá, és ez alkalommal megmutatták, hogy tudnak fegyelmezetten viselkedni. Örültünk annak, hogy a szülők java része a kicsikkel tudta tölteni ezt a délelőttöt.

A program a művészeti foglalkozás keretében tanult jelenet bemutatásával kezdődött, ami nagyon jól sikerült. Ezután matematika feladatokat oldottak meg csoportmunkában a gyerekek. A matekozást versmondás követte. A tanév során tanult verseket, mondókákat mondták el párokban a kicsik. Pihenésképpen megnéztük Bogyó és Babóca A hóember című meséjét, majd a szülők bevonásával hóembert készítettünk vattakorongokból. A következő foglalkozáson Luca- napi népszokásokról beszélgettünk, és előadtunk egy kotyolómondókát. A Luca- napi népszokást követve minden kisgyerek Luca- búzát ültetett. A napot közös énekléssel zártuk, boldog karácsonyt kívánva minden családnak.

Szülők, gyerekek egyaránt jól érezték magukat ezen a napon. Az elsősök örömmel, aktívan vettek részt a közös tevékenységekben.

 

A második osztályban 3 részből állt a program: irodalmi, logikai-matematikai és kézműves. Az irodalmi rész beszélgető körrel indult, majd képek kirakása következett mozaik darabokból csoportmunkában ( karácsonyfa, adventi koszorú,adventi naptár, Mikulás,lucaszék). Ezután csoportbeszámolók következtek, melyeket találós kérdések (lapon-megfejtések lerajzolása) és mese befejezése, dramatizálása követett. A matematikai részben számlálások és a tanult szorzótáblák játékos gyakorlása zajlott. A kézműveskedés során angyalkák készítése hajtogatással papírból és az osztály karácsonyfájának közös feldíszítése valósult meg. A délelőtt folyamán gyerekek és szülők együtt tevékenykedtek.

A projektnap keretén belül az ünnepi gyertyagyújtás után, a 3. osztályban tovább folytatódott az ünnepre hangolódás. A " Jut eszembe" játékkal, nyitottunk, majd két karácsonyi verset, s Mentovics Éva: Mióta van csillag a fenyőfák csúcsán? című meséjét hallgattuk meg tanulóink előadásában. Ezt követően az előre kialakított csapatok egy karácsonyi vetélkedőn mérték össze tudásukat, leleményességüket, ahol karácsonyi totó kitöltése mellett, A Mikulásról kellett verset írniuk, találós kérdéseket kellett megfejteniük, karácsonyi dalt kellett előadniuk ritmushangszeres kísérettel. A vetélkedőnek aktív résztvevői voltak a szülők, nagyszülők is. Az " eredményhirdetés " után egy kézműves foglalkozásra került sor, mely során csoportokban téli tájat festettek a gyerekek. Legvégül megismerkedtünk a quilling technikával, mely segítségével csodálatos hópelyheket varázsoltunk az előzőleg elkészített téli tájra. A vendégek közül többen nyilatkoztak úgy, hogy óriási élményben volt részük a délelőtt folyamán.

                       

A negyedik osztályban a hét során csoportokat szervezetünk, közösen kijelöltük az ünnepkör jelentősebb állomásait, melyekkel behatóbban szerettük volna megismerkedni. A csoportok közösen gyűjtötték az ismeretanyagot könyvtárból a világhálóról, melyet a délelőtt során bemutattak az osztály- és szülői közösségnek. Karácsonyi dalokat, népszokásokat tanultunk és játszottunk el. Végül kézműves foglalkozás keretén belül adventi naptárt és ünnepi díszeket készítettünk. A délelőtt zárásaként közösen díszítettük fel az osztály karácsonyfáját.

 

Az adventi gyertyagyújtási műsort, a versenyeredmények hirdetését és a program ismertetését követően a felső tagozatos tanulók a középső szinten, osztályonként négy helyszínen különböző foglalkozásokon vettek részt, melynek témái az alábbiak voltak:

A magyar nyelvi tanteremben karácsonyi történet írása zajlott megadott szavak illetve a zárómondat belefoglalásával, majd a történetet dramatizálni kellett az osztály valamennyi tanulójának bevonásával. A rögtönzött darabot a projektzárón minden osztály bemutatta.

A matematika szaktanteremben játékos feladatok megoldására került sor. Csipeszeket kellett az osztályteremben megtalálni, amelyeken egy-egy karakter volt látható. A cél egy 39 karakteres mondat kitalálása volt, amely egy doboz oldalához volt rögzítve. A csipeszek megfelelő helyre csíptetésével lehetett elolvasni az adventtel kapcsolatos mondatot. A játékot karácsonyi kvíz kérdések zárták, melyhez az újonnan, pályázaton nyert SMART táblát használták a gyerekek.

Az ének-zene szaktanteremben az adventi ünnepkörrel kapcsolatos magyar népdalokat tanultak diákjaink. A hat magyar karácsonyi dallam éneklésébe bekapcsolódtak a jelenlévő szülők is, elmondásuk alapján kellemes meglepetésben volt részük, örömteli pillanatokkal lettek gazdagabbak. A dallamokat a pedagógusok zongorával, a gyermekek és szülők különböző ritmushangszerekkel kísérték.

A biológia teremben kézműveskedhettek gyermekek és szülők egyaránt, karácsonyi üdvözlőlapot illetve Mikulás karácsonyfa csúcsdíszt készíthettek.

Minden osztály a négy helyszínen folyó valamennyi foglalkozáson részt vett.

 

A foglalkozásokat követően került sor az elkészített illetve megtanult „produktumok” előadására. A projektnap zárásaként a diákok előadták az osztály által írt jeleneteket, majd a jelenlévő szülőkkel közösen elénekeltek két karácsonyi népdalt. Az előadások nagy sikert arattak és rendkívül jó hangulatú volt a közös éneklés.

Összességében elmondható, hogy egy kellemes hangulatú, együttműködésen alapuló, kreatív projektnapot valósított meg a Pacsai Általános Iskola nevelőtestülete.

Pacsa, 2015-12-16

                                                                                                     Pálos Henrietta

                                                                                                    intézményvezető